Będą to kolejne dokumenty strategiczne GZM. W połowie kwietnia br. zarząd GZM poinformował o rozpoczęciu prac nad "Programem działań strategicznych" na najbliższe cztery lata. Dokument ten ma być podstawą działań Metropolii w kontekście nowej perspektywy UE i w czasie wypracowywania długoterminowej strategii na lata 2021-28 (35).

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zaczęła działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Prace nad "Programem" rozpoczęła seria spotkań z gminami, uczelniami, biznesem, młodzieżą, seniorami i organizacjami pozarządowymi. Ich celem jest nabór projektów, które mogłyby zostać wpisane do tego dokumentu. Na maj i czerwiec planowano ocenę ekspercka, przy wsparciu powołanej już Rady Społeczno-Gospodarczej GZM, następnie mają odbyć się konsultacje społeczne. Przyjęcie dokumentu zaplanowano pierwotnie do końca trzeciego kwartału.

Podczas czwartkowej sesji zgromadzenia przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak mówił m.in, że gdy zarząd GZM dostanie już propozycje wszystkich gmin, w kolejnych tygodniach będzie chciał przeprowadzić spotkania warsztatowe w podokręgach Metropolii. Jak wyjaśnił, chodzi o przedyskutowanie propozycji, "aby móc wypracować najlepszy pakiet tych działań, które mogą być uznane za metropolitalne, bądź gminne, realizowane przy pomocy Metropolii".

W ślad za rozpoczęciem prac nad "Programem działań strategicznych" w czwartek zgromadzenie GZM uchwaliło przystąpienie do opracowywania strategii GZM. Karolczak przekazał, że zarząd Metropolii jest "w trakcie zaawansowanych prac i w dyskusji z Ministerstwem Rozwoju nt. przygotowania strategii rozwoju". "Ministerstwo Rozwoju chciałoby się zaangażować, by stworzyć jak najlepszą strategię dla rozwoju związku metropolitalnego" - zaznaczył.

Karolczak dodał, że duża część samorządów członkowskich przekazała już do zarządu GZM swoje opinie lub wnioski dotyczące przyjętego w lutym br. statutu tej organizacji. Jak wyjaśnił, głosy te będą przedmiotem analizy, która będzie prowadziła do propozycji poprawek do statutu, bądź do ustalenia pewnych jego interpretacji.

Zgodnie ze statutem GZM, zadania Metropolii w zakresie kształtowania ładu przestrzennego "wykonywane są w szczególności poprzez opracowanie, uzgadnianie i wdrażanie ramowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Związku Metropolitalnego (studium metropolitalne). W czwartek zgromadzenie GZM zdecydowało o rozpoczęciu prac nad tym dokumentem.

Tego dnia przewodniczący zarządu GZM poinformował ponadto, że podczas zakończonego w środę Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przedstawiciele Metropolii rozmawiali m.in. z Piotrem Woźnym, pełnomocnikiem premiera ds. programu Czyste Powietrze. "Pan minister po kilku spotkaniach bezpośrednio z miastami chciałby przygotować taki pakiet działań, który objąłby miasta całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii" - zasygnalizował Karolczak.

"Będziemy państwa prosili o pomoc przygotowania zestawienia, dotyczącego w szczególności liczby budynków komunalnych, będących w państwa zasobie, których państwo jesteście 100-procentowym właścicielem. To obszar, który dotąd nie był uwzględniany w działaniach związanych z subsydiowaniem wymiany węglowych źródeł ciepła, termomodernizacji. Być może teraz byłaby szansa, by stworzyć oczekiwane działanie, aby właśnie w tych zasobach komunalnych można było podjąć działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej" - ocenił.

W dalszym ciągu trwają też dyskusje zarządu GZM z Kolejami Śląskimi i urzędem marszałkowskim woj. śląskiego nt. stworzenia na terenie Metropolii wspólnego biletu na komunikację miejską i koleje. "W tej chwili czekamy już tylko na informacje finansowe, ponieważ wszystkie kwestie, które byłyby do zrobienia, formalno-techniczne, wydaje się, że zostały uzgodnione" - uznał Karolczak.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl