Oferowana w ramach przetargu działka jest zlokalizowana w miejscowości Robakowo w gminie Kórnik, nieopodal Poznania. Teren inwestycyjny jest zlokalizowany w bliskiej odległości od drogi S11 (węzeł Koninko) oraz węzła Krzesiny, łączącego drogę S11 z autostradą A2, a sama miejscowość przyciąga biznes - mieści się tam centrum magazynowo-logistyczne Raben, centrum Logicor czy zakład produkcyjny firmy Sokołów, a w bliskiej odległości w miejscowości Żerniki zlokalizowany jest kompleks magazynowy P3 Logistics Park.

Grunt inwestycyjny na sprzedaż w Robakowie, mat. MTP
Grunt inwestycyjny na sprzedaż w Robakowie, mat. MTP

Nieruchomość objęta jest miejscowym planami zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Kórniku Nr XXVI/288/2012 z dnia 26 września 2012 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 20.02.2013 r. poz. 1745), w ramach którego mogą na niej powstać obiekty produkcyjne, składy lub magazyny, tereny zieleni izolacyjnej lub krajobrazowej, tereny dróg wewnętrznych lub infrastruktury technicznej. 

Działka nr 24 posiada w miarę regularny kształt. Główna funkcja nieruchomości to tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów w ramach której dopuszczono: lokalizację budynków i budowli przemysłowych, baz, składów i magazynów a także urządzeń budowlanych, lokalizację usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym sklepów przyzakładowych), a także lokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dowiedz się więcej na PropertyStock.pl: Grunt inwestycyjny - Robakowo gm. Kórnik

Maksymalną powierzchnię zabudowy ustalono na 45 proc. powierzchni działki; minimalną powierzchnię biologicznie czynną – na 15 proc. powierzchni działki; maksymalną wysokość budynków – na 25 m a minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej –na 5 tys. mkw, (możliwość wydzielania mniejszych działek dla infrastruktury technicznej).

Cena wywoławcza wynosi 35 mln zł netto.

Potencjalni inwestorzy mogą zapoznać się z pełną dokumentacją nieruchomości w wersji elektronicznej. Aby uzyskać dostęp, należy wysłać zapytanie do MTP drogą e-mailową na adres robakowo@grupamtp.pl, wpłacić na rachunek bankowy MTP kwotę 1 tys. zł + 23 % VAT oraz podpisać oświadczenie o zachowaniu poufności.

Przetarg odbędzie się 23 czerwca br. o godz. 12, w siedzibie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie przy ul. Głogowskiej 14 w Poznaniu (budynek Poznań Congress Center, sala Vanilla, wjazd od ul. Śniadeckich). Rejestracja zainteresowanych rozpocznie się o godz. 11.

Inwestorzy zainteresowani zakupem nieruchomości są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 5 proc. ceny wywoławczej do dnia 17 czerwca br. Wszelkie informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu dostępne są na stronie internetowej.  

 

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl