Chorąży przedstawił podczas posiedzenia komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej informację Ministerstwa Rozwoju na temat planowanych przez rząd kierunków rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych, wynikających z Krajowej Polityki Miejskiej 2023.

Wiceminister zauważył, że Krajowa Polityka Miejska do 2023 r. to dokument, który zawiera ponad setkę działań o rożnym charakterze. Jak zapowiedział, w pierwszej kolejności MR dokona przeglądu listy zobowiązań zapisanych w Krajowej Polityce Miejskiej oraz ich hierarchizacji. Dodał, że do końca marca resort przygotuje założenia strategii rozwoju dot. polityki miejskiej.

"W tej chwili należy dokonać wyboru tego co najważniejsze i tego co powinno być wdrażane w pierwszej kolejności - tutaj punktem odniesienia na pewno będzie plan odpowiedzialnego rozwoju" - dodał.

Plan odpowiedzialnego rozwoju opiera się na 5 filarach. Są to: reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna, rozwój społeczny i regionalny.

Chorąży zapowiedział też, że Ministerstwo Rozwoju w dłuższej perspektywie przystąpi do monitorowania i dokonywania rewizji działań związanych z polityką miejską, np. w kwestiach związanych z planowaniem przestrzennym, czy sprawami administracyjnymi.

Jednocześnie zauważył, że zadania związane z polityką miejską znajdują się w obszarze kompetencji kilku ministerstw. Jak dodał, aby móc efektywnie wdrażać Krajową Politykę Miejską do 2023 r. konieczne są działania o twardym charakterze: należy nie tylko zaadresować odpowiednie działania do ministrów, ale doprowadzić te działania do realizacji. "Minister Rozwoju jako koordynator różnych działań będzie starał się dokonywać na bieżąco oceny tego co dzieje" - podkreślił Chorąży.

Według wiceministra największymi wyzwaniami polityki miejskiej jest zarządzanie wielopoziomowe - łączenie i współpraca pomiędzy rządem, a pozostałymi szczeblami władzy - np. samorządami regionalnymi. Dodał, że kolejnym problemami są: starzenie się społeczeństwa oraz "rozlewanie się miast", które prowadzi do ich wyludniania się.

W ocenie Chorążego wyrazem nowego otwarcia w kwestii polityki miejskiej mają być działania o charakterze sieciowym, czyli tzw. Modelowa Rewitalizacja Miast. "Mamy wyłonionych w pierwszym etapie 57 miast, które uczestniczyły w takich działaniach. W tej chwili realizujemy drugi etap, który będzie zaadresowany do ok. 20 miast" - powiedział wiceminister. Tłumaczył, że przy współpracy miast ministerstwo chce pokazać modelowe rozwiązania, które potem mogłyby być upowszechniane.

Jak dodał, ministerstwo dąży do odejścia od patrzenia na miasta jak na obszar administracyjny: miasto ma być obiektem funkcjonalnym. Należy położyć nacisk na rozwój kapitału ludzkiego, rozwój innowacyjności i odpowiednie gospodarowanie zasobami - zaznaczył.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl