Ceny wywoławcze za działki o powierzchni ok. 1,2 ha każda, to 368 tys. zł i 352 tys. zł netto. Przetargowe oferty mają być otwarte 15 czerwca. Przetarg ogłoszony w ostatnich dniach prowadzi Agencja Rozwoju Przemysłu, która zarządza Tarnobrzeską SSE.

Właścicielem gruntów jest Skarb Państwa. Zainteresowane firmy będą mogły dostać zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Tarnobrzeskiej SSE Euro-Park Wisłosan i nabędą prawo wieczystego użytkowania tych gruntów.

"Jeśli pomyślnie zakończą się procesy przetargowe, cały blisko 12 ha teren gminy Łapy udostępniony inwestorom pod koniec 2014 r. zostanie przekazany pod inwestycje" - poinformował zastępca burmistrza Łap Wiesław Kamieński. Zostanie jeszcze jedna działka.

Jak wcześniej informowały władze Łap, dotychczas na terenie podstrefy Łapy czterech inwestorów nabyło łącznie 6 ha terenów przygotowanych przez samorząd pod inwestycje. To firmy: PPHU Arka Druk (drukarnia już prowadzi działalność), Konekt (w Łapach ma produkować nowoczesne systemy kominowe), Ecolette (producent ekopalet) i Polohay (wytwórca pasz). Z dotychczasowych deklaracji tych czterech przedsiębiorców wynika, że zainwestują łącznie ok. 93 mln zł i zatrudnią w sumie ok. 140 osób.

Władze Łap starają się o pozyskanie unijnej dotacji na przygotowanie dla inwestorów kolejnych 12 ha gruntów, które są już w podstrefie po zbiorniku wodnym po dawnej cukrowni.

"W ramach tej inwestycji zaplanowano również kompleksowy remont ul. Cukrowniczej, czyli drogi dojazdowej do podstrefy Łapy oraz budowę drogi przez tereny dawnych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego, która zapewni bezpośredni dojazd do terenów inwestycyjnych zwiększając ich dostępność i atrakcyjność" - podkreśla Wiesław Kamieński. Uzbrojone tereny mają być gotowe w listopadzie 2017 r. Władze Łap podkreślają, że bez dotacji zrealizowanie tych planów "nie byłoby możliwe do zrealizowania". Trwa konkurs w Urzędzie Marszałkowskim.

Władze liczących około 16 tys. mieszkańców Łap koło Białegostoku zabiegają o każdego inwestora, bo sytuacja na rynku pracy w mieście jest trudna. Kilka lat temu pracę straciło około tysiąca osób, gdy przestały istnieć dwa kluczowe zakłady pracy: Cukrownia Łapy oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego. Strefa ekonomiczna powstała po to, by przyciągać inwestorów.

Przedsiębiorca, który zechce inwestować w podstrefie ekonomicznej w Łapach, może skorzystać ze zwolnienia podatkowego w wysokości 50 proc. nakładów na inwestycje albo 50 proc. dwuletniej ulgi w kosztach pracy osób zatrudnionych (w przypadku dużych firm), 60 proc. - w przypadku średnich przedsiębiorstw, małe firmy mogą liczyć na 70 proc. ulg. By zainwestować w strefie w Łapach trzeba zatrudnić 35 osób lub zainwestować minimum 9 mln zł.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl