Badanie zlecone przez Izbę przeprowadzono w dniach od 12 do 29 stycznia 2016 r.

Ankiety zostały rozesłane do wszystkich członków Izby - 168 firm; odpowiedzi udzieliło 106 osób. Badani przedsiębiorcy pochodzą z Koszalina, a także innych miast zlokalizowanych przede wszystkim na terenie dawnego woj. koszalińskiego.

64 proc. respondentów ankiety uważa, że powinno powstać Środkowopomorskie. Wśród argumentów przemawiających na korzyść powstania nowego województwa wymieniali m.in. większe szanse dofinansowania z budżetu państwa, jak również z funduszy unijnych; poprawę w funkcjonowaniu miasta oraz łatwiejszy i szybszy kontakt z organami administracji państwowej. Koszalin będąc miastem wojewódzkim miałby większy prestiż, a cały region miałby większe szanse na rozwój - twierdzili respondenci.

15 proc. ankietowanych, którzy opowiedzieli się przeciwko utworzeniu nowego województwa, swoją opinię uzasadnili m.in. kosztami związanymi z rozbudowaną administracją. Zwracali uwagę, że nie jest problemem status Koszalina, lecz zły stan dróg i kiepska komunikacja tego miasta z pozostałymi regionami Polski, co przyczynia się np. do mniejszej liczby inwestycji.

21 proc. respondentów nie ma zdania na temat powołania nowego województwa.

Prezes Izby Roman Biłas powiedział, że wyniki ankiety zostaną przekazane rządzącym. "Chcemy, by przedstawili nam analizę szans i zagrożeń, jakie mogą wynikać z nowego podziału administracyjnego" - dodał. Podkreślił, że 92 proc. pytanych chce poznać informację o wadach, zaletach, szansach i zagrożeniach powstania woj. środkowopomorskiego. Przyznał, że wynik ankiety nie zaskoczył go. Pod inicjatywą utworzenia województwa podpisało się blisko 140 tys. ludzi - przypomniał.

"Wiele osób uważa, że powołanie środkowopomorskiego to sprawa polityczna, a nie gospodarcza. My, jako przedsiębiorcy, nie patrzymy politycznie. Chcemy rozmawiać o tym, co może być dobre dla biznesu w regionie" - zaznaczył Biłas.

W grudniu ub.r. sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński powiedział w Sejmie, że nie ma obecnie gotowego planu zmian w podziale administracyjnym Polski. Jak dodał, możliwe są natomiast "pewne korekty w ramach obowiązującego obecnie podziału terytorialnego państwa".

Politycy PiS mówili w kampanii parlamentarnej, że mogą zostać utworzone dodatkowe województwa: warszawskie i środkowopomorskie. Premier Beata Szydło pod koniec listopada powiedziała: "Jeśli chodzi o zmiany administracyjne w kraju, to nie ma w tej chwili takich prac rozpoczętych przez rząd i nie planujemy, by takie prace w najbliższych miesiącach były rozpoczęte".

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl