• Na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. władze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydały 27 zgód na lokowanie nowych inwestycji na jej terenach.
  • To nieco mniej, niż w analogicznym okresie rekordowego dla KSSE roku 2021 r. (33 decyzje w I półroczu oraz – rekordowe wśród wszystkich SSE – 102 w całym roku), jednak jest to wciąż jeden z najwyższych wyników w jej historii.
  • Jak szacują przedstawiciele KSSE, na zwiększenie liczby inwestorów z sektora MŚP miały wpływ m.in. dogodniejsze zasady przystąpienia do stref oraz wprowadzone pod koniec roku 2021 atrakcyjniejsze reguły wsparcia.

Najchętniej swe projekty lokowały na terenach KSSE mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (70 proc.), wobec 30 proc. dużych firm, w tym międzynarodowych koncernów. To potwierdzenie trendu, wg którego SSE stały się zdecydowanie bardziej atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji dla sektora MŚP, niż w poprzednich latach. W roku 2021 po raz pierwszy podczas 25-letniej działalności KSSE nowe projekty w strefie uruchomiło bowiem więcej małych, mikro i średnich przedsiębiorstw, niż dużych firm (o zatrudnieniu przekraczającym 500 osób).

Nowe inwestycje to nowe miejsca pracy

Jak wynika z podpisanych umów, nowe inwestycje pozwolą na stworzenie niemal 200 nowych miejsc pracy w regionie oraz utrzymanie ponad 3,3 tys. dotychczasowych w tych firmach, w których wdrożone będą nowe projekty. Aż 18 z wszystkich 27 inwestorów (67 proc.) to firmy z kapitałem polskim.

- Obawialiśmy się, że warunki pandemiczne, a przede wszystkim wojna na Ukrainie mogą wpłynąć na znaczące zmniejszenie liczby inwestycji w tym roku. Mimo tego liczba wydanych pozwoleń jest obecnie podobna do rekordowego okresu 2021 r. Dodatkowo, prowadzone rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorstw wskazują, że powinniśmy spodziewać się w tym kontekście dużej zmiany. Według naszych analiz wpływ na te wyniki mają nie tylko atrakcyjne warunki lokowania projektów, ale też prowadzona na szeroką skalę kampania dla sektora MŚP, którą uruchomiliśmy w kwietniu tego roku. Cieszymy się szczególnie z tego, że wśród naszych inwestorów przeważają firmy z polskim kapitałem, ponieważ świadczy to o tym że ich potencjał biznesowy zarówno w Polsce, jak i na świecie wciąż rośnie – mówi dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Jako KSSE wspieramy polskich przedsiębiorców, podobnie jak każdą inną firmę, ubiegającą się o włączenie do strefy   – od samego podjęcia decyzji o inwestycji, po jej rozpoczęcie i realizację na przestrzeni kolejnych lat – mówi dr Janusz Michałek.

Nowe kryteria lokowania biznesu w strefach to większa szansa dla MŚP

Jak szacują przedstawiciele KSSE, na zwiększenie liczby inwestorów z sektora MŚP miały wpływ m.in. dogodniejsze zasady przystąpienia do stref oraz wprowadzone pod koniec roku 2021 atrakcyjniejsze reguły wsparcia (30 proc. zwolnienia z podatków CIT i PIT dla dużych firm, 40 proc. dla średnich oraz aż 50 proc. dla mikro od poniesionych kosztów kwalifikowanych inwestycji).

Przedsiębiorstwa mają także obecnie możliwość uzyskania zwolnienia z podatków na terenie całej Polski nie – jak poprzednio – na okres 10 lat, a 12 (poza granicami KSSE, lecz na terenie Śląska i Opolszczyzny) oraz aż na 15 lat dla projektów realizowanych w granicach SSE.

W kwietniu br. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna uruchomiła specjalny serwis informacyjny, który dostępny jest na stronie. Potencjalni inwestorzy mogą w nim znaleźć m.in. kalkulator inwestora, poradnik przygotowany specjalnie dla mikro, małych i średnich firm czy case studies oraz dane dotyczące inwestycji MŚP w strefie na przestrzeni ostatnich kilku lat. Od połowy kwietnia 2022 z KSSE skontaktowało się już niemal 150 firm z tego sektora, a niektóre z nich otrzymały decyzję o wsparciu.

- Wydawanie coraz większej liczby decyzji o wsparciu dla mikro, małych i średnich firm to dowód na to, że KSSE zaczyna funkcjonować w świadomości przedsiębiorców z sektora MŚP jako miejsce do inwestycji nie tylko dla największych koncernów, ale także właśnie dla nich. To właśnie na takim rozumieniu strefy nam zależy, ponieważ warunki, jakie mamy do zaproponowania są naprawdę korzystne i mogą realnie pomóc w ich ekspansji zarówno na polskim, jak i zagranicznych rynkach – dodaje Monika Bryl, wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Ubieganie się o wsparcie – to prostsze, niż się wydaje

Firma, która planuje inwestycję w konkretnej lokalizacji zgłasza się do instytucji zarządzającej daną strefą. W przypadku Górnego Śląska bądź Opolszczyzny jest to Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Po złożeniu wniosku, inwestycja jest weryfikowana na podstawie kryteriów jakościowych i ilościowych. Jeśli firma je spełni, otrzymuje decyzję o wsparciu. Istotne jest przy tym to, że decyzja może zostać wydana bardzo szybko, nawet na przestrzeni kilku tygodni, co jest bardzo dużą zmianą w porównaniu na przykład do chęci ubiegania się o granty lub wsparcie unijne, trwające nawet do kilku miesięcy. Oczywiście wsparcie w ramach PSI nie blokuje możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy unijnej czy rządowych grantów.

Dodatkowo Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera inwestorów nie tylko przed inwestycją, ale także w trakcie i po jej przeprowadzeniu. W ramach obecności w KSSE firmy mogą liczyć na udział w wielu dodatkowych projektach Katowickiej SSE, związanych m.in. z działaniami HR, szkolnictwem zawodowym czy wymianą doświadczeń związanych z prowadzeniem firmy, zakładu produkcyjnego i innych. Przykładem jest klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, który jest jedną z najdynamiczniejszych tego typu organizacji w Europie, skupiających kilkuset producentów z branży automotive.

O skuteczności KSSE świadczy także uznanie jej wielokrotnie (w tym, w roku 2021) jako najlepszej specjalnej strefy ekonomicznej w Europie według rankingu FDI Business Financial Times 2021.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl