W zakres umowy wchodzi również prawo własności posadowionych na nich budynków i budowli za cenę netto 8,7 mln zł oraz prawo własności maszyn, urządzeń i dokumentacji wchodzących w skład byłego zakładu produkcyjnego Wirbet w Ostrowie Wielkopolskim za cenę 2,7 mln zł.

Oferta wpłynęła do spółki w związku z podejmowanymi przez spółkę działaniami mającymi na celu zbycie składników majątku wchodzących w skład zakładu.

Objęte ofertą nieruchomości i ruchomości stanowią majątek pozostały po zamkniętym zakładzie.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl