Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży są usytuowane w centrum miejscowości, ok. 100 m od linii brzegowej jeziora i 700 m od plaży. Odległość do Czerska 8 km, do Chojnic – 37 km. Nieruchomości w całości położone są w granicach Tucholskiego Parku Krajobrazowego. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa letniskowa, mieszkaniowa jednorodzinna i las. Nieruchomości przylegają do drogi publicznej gminnej. 

Działki gminne zabudowane są dwoma pawilonami wypoczynkowymi wybudowanymi w latach 70 XX w.  o pow. zabudowy 129 m2, z wydzielonymi czterema niezależnymi zespołami pomieszczeń, z których każdy posiada pokój, kuchenkę i łazienkę oraz budynkiem murowanym o pow. zabudowy 68 m2, z wydzielonymi dwoma niezależnymi zespołami pomieszczeń, z których każdy posiada pokój, kuchenkę i łazienkę o łącznej powierzchni 57,71 m2. Stan techniczny średni. Standard wykończenia dobry.  Nieruchomość posiada przyłącze do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Budynki wyposażone są w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, CWU – bojlery elektryczne. Budynki nie posiadają instalacji grzewczej.

Na terenie działek gminnych nr 524/1 i 526/12 o łącznej powierzchni 0,31 ha oraz na działce sąsiedniej nr 525/1 o powierzchni 0,25  ha, stanowiącej własność Gminy Czersk funkcjonuje obecnie ośrodek wypoczynkowy prowadzony przez Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu.

Ośrodek wypoczynkowy w Borach Tucholskich trafił do portfolio sprzedażowego Torunia. fot. mat. pras.
Ośrodek wypoczynkowy w Borach Tucholskich trafił do portfolio sprzedażowego Torunia. fot. mat. pras.

Uwaga: Wyposażenie pawilonów handlowych stanowi własność Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu i nie jest przedmiotem sprzedaży. Działki posiadają wspólne ogrodzenie i wspólny wjazd od strony  ul. Szkolnej bramą usytuowaną w granicach działki nr 525/1. Wjazd z drogi stanowiącej własność Gminy Czersk. Burmistrz  Czerska także przeznaczył działkę nr 525/1 o powierzchni 0,2519 ha do sprzedaży. Cena wywoławcza wynosi 900 000 zł. Nieruchomości są objęte uchwałą Gminy Czersk w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ustalał będzie dla terenu funkcje usług o charakterze turystycznym oraz będzie wprowadzał obowiązek zagospodarowania terenu jako funkcjonalnej całości.

Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami UM Torunia w dniu 12.09.2023. Wadium płatne do 06.09.2023. 

Zdjęcia obiektu dostępne pod adresem

Więcej informacji w ogłoszeniu w serwisie Propertystock.pl: Toruń sprzedaje ośrodek wypoczynkowy w Borach Tucholskich

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl