O ustaleniach miasta poinformowało w czwartkowym komunikacie biuro prasowe stołecznego ratusza.

W ostatnich tygodniach podpisane zostały trzy decyzje umorzeniowe, dotyczące trzech nieruchomości - przy ul. Brylowskiej i Sławińskiej na Woli (obecnie to tereny przy ul. M. Kasprzaka, Szarych Szeregów i Sławińskiej, czyli tereny Szpitala Wolskiego im. Anny Gostyńskiej oraz tereny PKP); nieruchomości przy ul. Rajgrodzkiej 17 na Targówku (droga publiczna, część niezabudowanego placu na terenie mieszkaniowym), a także nieruchomości przy ul. Sroczej 6 na Targówku (obecnie to teren przy ul. Księcia Ziemowita i Dziewanny; wchodzi w skład działki w użytkowaniu wieczystym osób trzecich).

W czwartkowym komunikacie przypomniano, że we wrześniu 2016 r. weszła w życie tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna, która wprowadziła m.in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. śpiochów, czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania.

W lutym ubiegłego roku rozpoczęto publikacje ogłoszeń o "śpiochach". Łącznie w czternastu partiach ukazały się ogłoszenia dotyczące 206 takich nieruchomości. W styczniu tego roku w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem wydano 44 decyzje dotyczące tzw. śpiochów, dzięki czemu miasto odzyskało 38 nieruchomości, w których znajduje się 113 lokali komunalnych.

Prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapewniła w czwartkowym komunikacie, że rodziny zamieszkujące tych 113 lokali mają już zabezpieczoną przyszłość. - Roszczenia zostały umorzone, a to wszystko dzięki naszej "małej ustawie reprywatyzacyjnej", która pozwoliła nam odzyskać już sto nieruchomości - podkreśliła prezydent, której wypowiedź cytuje biuro prasowe urzędu miasta. Niestety - dodała Gronkiewicz-Waltz - nadal nie ma "dużej ustawy reprywatyzacyjnej", więc "nie wszyscy lokatorzy mogą spać spokojnie".

Według służb prasowych ratusza od roszczeń uwolniono także 57 nieruchomości wykorzystywanych na cele publiczne, takich jak szkoły, przedszkola czy domy opieki. Ogółem, po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, do 30 czerwca br. wydano już 288 decyzji, w tym 136 odmownych.

Tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna została uchwalona w 2015 r., z inicjatywy władz Warszawy. Na jej podstawie można odmówić zwrotu m.in., gdy nieruchomość wykorzystywana jest na cele publiczne (np. szkoła), wartość nowo wybudowanego na gruncie budynku znacznie przekracza wartość nieruchomości, budynek był zniszczony po wojnie więcej niż w 66 proc. Obrót roszczeniami jest możliwy wyłącznie w formie aktu notarialnego, a miasto i skarb państwa mają prawo pierwokupu; nie można ustanawiać kuratorów dla osób, co do których istnieją przesłanki do uznania za zmarłe. Można także wygasić roszczenia do nieruchomości, do których złożono wnioski o zwrot, a o których zwrot od ponad 70 lat nikt się nie ubiega (to właśnie tzw. śpiochy).

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl