W przypadku Mysłowic chodzi przede wszystkim o zagospodarowanie ok. 70 ha terenu dawnej kopalni Mysłowice w ścisłym centrum miasta. Jaworzno chce zagospodarować hałdę w pobliżu swej południowej obwodnicy oraz grunty na terenie zakładów chemicznych Organika Azot.

Zgodnie z wytycznymi resortu rozwoju w najbliższych latach preferowane będą projekty ponadlokalne - w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ideą tego rozwiązania jest rozwiązywanie problemów wykraczających poza jedno miasto, poprzez działania szersze niż pojedyncze, punktowe inwestycje.

To dlatego Mysłowice, Jaworzno i Sosnowiec zawarły w poniedziałek umowę partnerstwa. Umowa dotyczy wspólnej strategii rozwoju gospodarczego w oparciu o posiadane tereny poprzemysłowe.

Zawarcie takiego partnerstwa było jednym z warunków przyznania przez resort infrastruktury i rozwoju przekraczającego 2,2 mln zł dofinansowania. Środki te mają trafić na przygotowanie w tych trzech miastach dokumentacji pod kątem przyszłej rewitalizacji terenów zdegradowanych. Liderem porozumienia zostały Mysłowice, gdzie skala tych działań będzie prawdopodobnie największa.

Miastu zależy na ożywieniu łącznie ok. 70 hektarów gruntów po dawnej kopalni Mysłowice - po obu stronach linii kolejowej Katowice-Kraków, w pobliżu centrum miasta. Samorząd Mysłowic oraz właściciel terenu - Katowicki Holding Węglowy - od dawna rozmawiają na temat możliwości zagospodarowania tego terenu i nadania mu nowych funkcji.

Kopalnia Mysłowice jest częścią kopalni Mysłowice-Wesoła, powstałej niegdyś z połączenia dwóch kopalń. Obecnie aktywność zakładu skupia się przede wszystkim w Wesołej, a teren Mysłowic wykorzystywany jest jedynie marginalnie. Holding chciałby sprzedać ten obszar lub - wspólnie z samorządem i inwestorami - uczestniczyć w jego rewitalizacji.

Na pokopalnianym terenie znajduje się ok. 80 budynków biurowych i przemysłowych, z których część będzie wymagała rewitalizacji; pozostałe muszą być wyburzone. Chodzi o przemysłową zabudowę z lat 1880-1912, objętą ochroną konserwatorską. Cały teren podzielony jest na 266 działek.

Jaworzno założyło we wspólnym projekcie przygotowanie dokumentacji pod kątem zagospodarowania hałdy w pobliżu południowej obwodnicy miasta, a także ok. 18 hektarów gruntów na terenie zakładów chemicznych Organika Azot. Planowane tam strefy inwestycyjne mają być kontynuacją dotychczasowego projektu "Gospodarcza brama Śląska".

W ramach tego projektu w Jaworznie powstały cztery strefy inwestycyjne - z infrastrukturą drogową i teletechniczną. "Gospodarczą bramę Śląska" przy wsparciu dotychczasowych środków unijnych przeprowadziły wspólnie samorządy Jaworzna, Sosnowca, Będzina i Czeladzi.

Teraz w ramach zawartego w poniedziałek partnerstwa Mysłowic, Jaworzna i Sosnowca ok. 2,2 mln zł trafi na przygotowanie: ocen stopnia zanieczyszczenia wytypowanych przez miasta gruntów, ekspertyzy stanu technicznego obiektów, ekspertyzy ws. sposobów pozyskania prawa własności gruntów oraz wykonanie dokumentacji projektowych zagospodarowania wybranych terenów.

Dopiero taka dokumentacja da miastom możliwość ubiegania o unijne środki na projekty rewitalizacyjne z funduszy UE na lata 2014-2020. Zgodnie z planami partnerskich miast dokumentacja ta ma być gotowa do połowy 2015 r.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl