Współpraca w ramach PLGBC jest spójna ze strategią Miasta. Zmierza do poprawy jakości życia, jakości powietrza oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań zielonego budownictwa, czy wykorzystywania inteligentnych technologii w ramach zrównoważonego rozwoju. Wrocław jest pierwszym miastem, które stało się Członkiem Stowarzyszenia. To działanie, które wspiera potencjał i rozwój zrównoważonej, nowoczesnej metropolii.

- Aktywnie działamy na rzecz wdrażania rozwiązań zrównoważonego budownictwa w Polsce i promowania najlepszych praktyk dla zielonej architektury. Obserwujemy wyzwania, jakie stoją dziś przed miastami dla stworzenia najlepszych warunków do życia i zdrowia ich mieszkańców. Ogromnie cieszy nas fakt, że mamy w gronie Członków pierwszy samorząd. Widzimy gotowość i otwartość Miasta Wrocław na idee green building i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa – podkreśla Alicja Kuczera, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

- Odpowiadamy na oczekiwania mieszkańców, którzy od kilku lat, spośród propozycji budżetu obywatelskiego, wyjątkowo licznie wybierają projekty związane z powiększeniem przestrzeni zielonych. Mamy na uwadze ochronę środowiska, oszczędzanie energii i wody, zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, na przykład poprzez tworzenie zielonych dachów. Liczna obecność mieszkańców w organizacjach społecznych o charakterze proekologicznym potwierdza właśnie takie potrzeby i kierunki rozwoju Miasta – podsumowuje Mariola Apanel, dyrektor Biura Ochrony Przyrody i Klimatu, Urząd Miejski we Wrocławiu.

Nadanie Członkostwa dla Miasta Wrocław odbyło się z końcem września br.

O planowanych inwestycjach we Wrocławiu, a także pozycji miasta na inwestycyjnej mapie Europy będzie rozmawiać w trakcie Property Forum Wrocław

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl