• Wybrano najkorzystniejszą ofertę na remont drogi krajowej 12 na odcinku Łobez - Góra w woj. wielkopolskim.
  • Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz na kwotę 3 mln 472 tys. 306,97 zł brutto.

Alina Cieślak z poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podała, że najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz na kwotę 3 mln 472 tys. 306,97 zł brutto.

Cieślak wskazała, że jeśli od dokonanego wyboru nie wpłynie odwołanie, zostanie zawarta umowa.

W ramach remontu dwukilometrowego odcinka drogi krajowej nr 12 Łobez - Góra w woj. wielkopolskim zostanie wykonane m.in. frezowanie i remont cząstkowy nawierzchni, ułożenie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni, a także wykonanie oznakowania poziomego.

Termin realizacji zadania to 75 dni od dnia podpisania umowy.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl