Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu grudnia 2017 r. wyniosła 1081,7 tys. osób (w tym 595,5 tys. kobiet) i była niższa od odnotowanej w końcu III kwartału 2017 r. o 35,4 tys. osób (tj. o 3,2 proc.) oraz niższa o 253,4 tys. osób (tj. o 19,0 proc.) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku - wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Bezrobocie rejestrowane I-IV kwarta 2017 roku”.

W porównaniu z III kwartałem 2017 r., spadek liczby bezrobotnych odnotowano wśród populacji kobiet i mężczyzn odpowiednio o: 30,9 tys. (tj. 4,9 proc.) oraz 4,5 tys. (tj. o 0,9 proc.). Również w stosunku do grudnia 2016 roku zmniejszyła się zbiorowość bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w urzędach pracy odpowiednio o: 116,7 tys. osób (tj. o 16,4 proc.) oraz o 136,7 tys. (tj. o 21,9 proc.).

W stosunku do III kwartału 2017 roku, w końcu grudnia 2017 r. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w czternastu województwach, przy czym najbardziej znaczący w województwach: wielkopolskie (o 6,9 proc.), śląskim (o 6,1 proc.), dolnośląskim (o 5,9 proc.) oraz łódzkim i mazowieckim (po 5,1 proc.).

Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w dwóch województwach: lubelskim (o 2,0 proc.) i podkarpackim (o 0,8 proc.). W porównaniu z grudniem 2016 r., bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach. Najistotniejszy spadek odnotowano w województwach: wielkopolskim (o 24,2 proc.), lubuskim (o 24,0 proc.), pomorskim (o 22,6 proc.), śląskim (o 21,1 proc.), łódzkim (o 20,2 proc.), zachodniopomorskim (o 20,1 proc.) i dolnośląskim (o 20,0 proc.).

Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2017 r. wyniosła 6,6 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo i była o 0,2 pkt. proc. niższa niż w III kwartale 2017 r., w porównaniu do grudnia 2016 roku była niższa o 1,6 pkt. proc.

GUS: dane o bezrobociu w 2017 roku

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl