Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 833 797 tys. zł w porównaniu do 701 937 tys. zł w 2020. Z kolei zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 587 085 tys. zł w porównaniu do 447 433 tys. zł w 2020.

Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2021 roku wyniósł 12,97 mld zł w porównaniu do 12,72 mld zł na koniec 2020.

Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2021 wyniosła 7 mld zł w porównaniu do 8,98 mld zł w 2020.

W wyniku transakcji sprzedaży spółki Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 487 mln złotych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl