Rynek spodziewał się spadku produkcji budowlano-montażowej o 18,9 proc. rdr, po spadku o 20,1 proc. w październiku br.

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w listopadzie br. niższa o 12,8 proc. niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,2 proc. w ub. roku) i o 5,4 proc. wyższa w porównaniu z październikiem br." - napisał GUS.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 13,2 proc. niż w listopadzie ub. roku i o 6,7 proc. wyższym w porównaniu z październikiem br." - poinformowano.

Zgodnie z komunikatem GUS w stosunku do listopada ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa. Zaznaczono, że w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków spadek sięgnął 14,6 proc., w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi - 13,2 proc., a w firmach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 11,4 proc.

"W porównaniu z październikiem br. wzrost poziomu zrealizowanych robót wystąpił we wszystkich działach budownictwa: w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu budynków - o 6 proc., w podmiotach wykonujących głównie roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 5,3 proc. oraz w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane specjalistyczne - o 4,9 proc.

GUS dodał, że w okresie styczeń - listopad br. produkcja budowlano-montażowa była o 15,3 proc. niższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 3,3 proc.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl