• Kontrolerzy wskazują na konieczność natychmiastowego przerwania robót budowlanych ze względu na występujące anomalie pogodowe.
  • Kierownicy budów są pouczani, także telefonicznie, o konieczności właściwego zabezpieczenia ogrodzeń terenów budów, materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego oraz stałego monitorowania budów i natychmiastowego reagowania na występujące zagrożenia.

Kontrole ruszyły po tym, jak na terenie inwestycji prowadzonej przy ul. Domagały w Krakowie przewrócił się żuraw wieżowy. Inspekcja przeprowadzona na miejscu wypadku pozwoliła ustalić, że przedmiotowa budowa jest realizowana w oparciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, a żuraw wieżowy został dopuszczony do eksploatacji decyzją Urzędu Dozoru Technicznego. W chwili wypadku nie pracował.

Przewrócony żuraw uszkodził blok będący w budowie. Prowadzenie inwestycji przy ul. Domagały zostało wstrzymane. Czynności wyjaśniające są w toku.

 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl