• AGIS Facility Management Group poszerza swoją dotychczasową ofertę o nowe zintegrowane usługi.
  • Interwencyjne zespoły mobilne i pracownicy ochrony - AGIS, dzięki łączeniu dwóch serwisów, podnosi poziom bezpieczeństwa chronionych obiektów, optymalizując koszty obsługi.
  • AGIS przygotowuje projekt wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i procedur wraz z możliwościami redukcji kosztów.

 

AGIS Facility Management Group poszerza swoją dotychczasową ofertę o nowe zintegrowane usługi. Fot. Mat. prasowe.
AGIS Facility Management Group poszerza swoją dotychczasową ofertę o nowe zintegrowane usługi. Fot. Mat. prasowe.

 AGIS Facility Management Group wychodzi na przeciw oczekiwaniom inwestorów w sektorze handlowym, hotelowym, biurowym oraz przede wszystkim magazynowym, poszerzając swoją dotychczasową ofertę o nowe zintegrowane usługi.

Stały rozwój ekonomiczno- gospodarczy, ewolucja społeczeństw wynikająca z powszechnego dostępu do informacji, digitalizacja i informatyzacja środowiska, w którym żyjemy i działamy tworzą nowe oczekiwania klientów względem bezpieczeństwa, obsługi technicznej i ochrony szeroko rozumianych zasobów.

AGIS jako profesjonalny dostawca serwisów skutecznie wykorzystuje nowoczesne narzędzia techniczne oraz dedykowane systemy informatyczne, które zdecydowanie zmieniają dotychczasową organizację pracy interwencyjnych zespołów mobilnych i pracowników ochrony. Dzięki łączeniu dwóch rodzajów serwisów podnosi poziom bezpieczeństwa chronionych obiektów, osób i mienia, optymalizując jednocześnie koszty obsługi.

Jak to działa w praktyce?

Przykładowy proces implementacji obiektu w zakresie FM oraz ochrony:

1.   Kierownik techniczny AGIS FM oraz szef działu ochrony AGIS Security przygotowują szczegółowy audyt instalacji technicznych oraz istniejących systemów bezpieczeństwa w celu weryfikacji nieprawidłowości oraz wskazania słabych punktów lub wniesienia zmiany do projektu.

2.   Wnioski wynikające z powyższego audytu z uwzględnieniem zagrożeń, wad instalacyjnych, uchybień, luk w zabezpieczeniach przekazywane są klientowi w formie „protokołu 0”.

3.   AGIS przedstawia klientowi rekomendacje dotyczące ochrony obiektu i ewentualnych modyfikacji  systemów bezpieczeństwa.

4.   AGIS przygotowuje projekt wdrożenia nowych rozwiązań technicznych i procedur wraz z możliwościami redukcji  kosztów.

5.   AGIS wdraża zaakceptowany przez klienta  projekt.

AGIS jako profesjonalny dostawca serwisów skutecznie wykorzystuje nowoczesne narzędzia techniczne oraz dedykowane systemy informatyczne, które zdecydowanie zmieniają dotychczasową organizację pracy interwencyjnych zespołów mobilnych i pracowników ochrony. Fot. Mat. prasowe.
AGIS jako profesjonalny dostawca serwisów skutecznie wykorzystuje nowoczesne narzędzia techniczne oraz dedykowane systemy informatyczne, które zdecydowanie zmieniają dotychczasową organizację pracy interwencyjnych zespołów mobilnych i pracowników ochrony. Fot. Mat. prasowe.

Jakie są korzyści i z czego wynikają?

1.   Wprowadzenie nowych wyższych standardów bezpieczeństwa.

2.   Należyty serwis i konserwacja instalacji oraz urządzeń technicznych.

3.   Zabezpieczenie obiektu pod względem technicznym z ograniczonymi stanowiskami fizycznymi ochrony.

4.   Utworzony harmonogram przeglądów PPM dedykowany indywidualnie dla każdego obiektu.

5.   Ograniczenie wydatków oraz ilości etatów. Bieżące usługi serwisowe AGIS FM świadczone przez zintegrowany dział techniczny i ochrony osób i mienia wsparty całodobowo platformą dyspozytorską oraz Help Desk zawierający kontrolę zaawansowania realizacji zlecenia przez klienta, ogólnopolskim serwisem mobilnym FM + patrolami interwencyjnymi, dzięki czemu w szczególności dla sektora logistycznego zmienia się schemat zarządzania w zakresie obsługi ruchu kołowego wyjazdów i wyjazdów bez konieczności uruchamiania usługi fizycznej ochrony osób i mienia. Zastępowana jest 1:1 nowymi urządzeniami technicznymi rastrującymi wjazd i wyjazd transportu oraz aplikacją w zakresie dostępu do szlabanów.

6.   Transparentne raportowanie.

7.   Optymalizacja eksploatacyjna nieruchomości i stałe podnoszenie jej wartości rynkowej.

8.   Ograniczenie zaangażowania po stronie klienta.

Jakie systemy zabezpieczeń i jaki zakres FM oferuje AGIS?

   Systemy bezpieczeństwa: telewizja przemysłowa CCTV, alarmowe, nagłośnienia, systemy ochrony obwodowej, kontroli dostępu i awizacji gości, moduły GPS geolokalizacje, systemy dronowe, antynapadowe, systemy awizacji kodami QR.

  Od projektu poprzez instalację i serwis: systemy przeciwpożarowe, klimatyzacje i wentylacje HVAC, elektryczne, gazowe, sanitarne, strukturalne i telefoniczne, przeglądy wymagane prawem budowanym, serwis instalacji  urządzeń, przebudowy.

 Synergię usług poprzez platformę dyspozytorską Help Desk FM 24h/7 połączone w centrum monitoringu ochrony osób i mienia oraz techniczny serwis mobilny połączony z grupami interwencyjnymi.

Jakie nowości i optymalizacje techniczne w szczególności dedykujemy obiektom logistycznym?

   Ograniczenie liczby stanowisk ochrony fizycznej oraz wdrożenie systemu automatyzacji procesu obsługi dostawców oraz gości w centrach logistycznych. System umożliwia sterowanie i zarządzanie wieloma bramami wjazdowymi jednocześnie, szlabanami, a także integrację z kontrolą dostępu czy też telewizją CCTV.

    Wdrożenie oraz szkolenie z nowego systemu dozoru najemców oraz użytkowników centrów logistycznych. Całość oprogramowania zarządzana jest z centrum dyspozytorskiego ochrony AGIS Security, co wraz ze wsparciem patroli mobilnych AGIS FM, znacznie uszczelnia cały proces ochrony obiektu oraz serwisu technicznego.

     Wprowadzenie tego rozwiązania to lekarstwo na problemy bezpieczeństwa i ochrony dużych parków logistycznych. System pomaga usprawnić także płynność ruchu na terenie obiektu, obniżyć koszty oraz tym samym stanowi wartość dodaną dla użytkowników końcowych. Firmy wynajmujące powierzchnie w danym obiekcie logistycznym mają dostęp do platformy, dzięki której mogą na bieżąco monitorować ruch na terenie obiektu. Mają także możliwość awizacji transportów czy też potwierdzania, że dany pojazd może opuścić centrum logistyczne. Narzędzie stanowi wartość dla ochrony, właściciela, gości oraz dostawców, ale w szczególności dla najemców centrów logistycznych.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl