• AGIS realizuje zakres usług dotyczący gwarancji na zlecenie właściciela budynku biurowego w przypadku, gdy świadczy na nim usługi FM. 
  • AGIS działa także na zlecenie dewelopera, stojąc po drugiej stronie barykady, weryfikując i realizując wykonanie usterek gwarancyjnych, zgłaszanych przez nowego właściciela w porozumieniu z jego wykonawcami.
  • Bieżąca inspekcje, drobne naprawy i czynności związane z eksploatacją, firma AGIS przeprowadza zatrudniając własną ekipę na miejscu w ustalonym przez właściciela i najemców czasie, wspierając się serwisami mobilnymi.

Największą grupą obsługiwanych przez firmy FM budynków są biurowce, których w ostatnich 20 latach wybudowano w Polsce chyba najwięcej w całej Europie.

Jakość i zadowolenie z usług FM zależy wyłącznie od doświadczenia i kwalifikacji zatrudnionych techników, jak i nadzoru, czego staramy się dotrzymać, mając w naszych zasobach pracowników nawet z 20-letnim doświadczeniem w zakresie FM - tłumaczy Jerzy Szulc, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu w AGIS Management Group.
Jakość i zadowolenie z usług FM zależy wyłącznie od doświadczenia i kwalifikacji zatrudnionych techników, jak i nadzoru, czego staramy się dotrzymać, mając w naszych zasobach pracowników nawet z 20-letnim doświadczeniem w zakresie FM - tłumaczy Jerzy Szulc, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu w AGIS Management Group.

Jerzy Szulc, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu w AGIS Management Group, w oparciu o doświadczenie firmy AGIS Management Group, przedstawia najważniejsze aspekty związane z obsługą tego typu nieruchomości ze zwróceniem uwagi na istotne czynniki, które weryfikują ten rodzaj usługi.

Liczy się wiek biurowca

 
Specyfika usług FM jest w znacznym stopniu uzależniona od wieku budynku biurowego. W przypadku nowego, skomercjalizowanego biurowca skupia się - oprócz standardowo bieżącej obsługi polegającej na inspekcji i przeglądach serwisowych technicznego wyposażenia budynku - na obsłudze gwarancyjnej.

Proces zgłaszania i usuwania usterek wymaga dużej wiedzy i zaangażowania kadry inżynierskiej AGIS Management Group.

- Z reguły trwa ona od 3 do 10 lat, w zależności jakich części budynku, czy instalacji dotyczy. Firma AGIS realizuje zakres dotyczący gwarancji na zlecenie właściciela budynku biurowego w przypadku, kiedy świadczy na nim usługi FM. Działamy także na zlecenie dewelopera, stojąc po drugiej stronie barykady, weryfikując i realizując wykonanie usterek gwarancyjnych zgłaszanych przez nowego właściciela w porozumieniu z jego wykonawcami - tłumaczy Jerzy Szulc.

W jednym i drugim przypadku proces zgłaszania i usuwania usterek wymaga dużej wiedzy i zaangażowania kadry inżynierskiej AGIS Management Group.

- Z uwagi na dokładne ustalenie przyczyny wystąpienia usterki, co wiąże się z ustaleniem strony, która ponosi koszty jej usunięcia. A w dalszej kolejności ustalenia harmonogramu jej wykonania w porozumieniu z deweloperem, wykonawcą, najemcą i aktualnym właścicielem - wyjaśnia Jerzy Szulc. 

Codzienne inspekcje i przeglądy AGIS 

Czynności związane z utrzymaniem technicznym budynku biurowego to codzienne inspekcje i przeglądy techniczne wymagane przez producenta zawarte w DDR urządzeń lub wymogi związane z aktualnymi przepisami prawa i bezpieczeństwa p.poz.

- Różnica w realizacji tego zakresu pomiędzy budynkami nowymi i starymi polega na tym, że w nowych budynkach przeglądy muszą być realizowane zgodnie z warunkami dotrzymania gwarancji. Dyktowane są przez wykonawcę, to oznacza autoryzowane firmy i konieczność korzystania z wykonawców jako warunek utrzymania przez nich gwarancji. Efektem takich zapisów w umowach na wykonawstwo jest wzrost kosztów przeprowadzania przeglądów, które są niejednokrotnie rekompensatą za niekorzystne ceny wykonania tych instalacji na etapie inwestycji - tłumaczy Jerzy Szulc.

Dyrektor dodaje, że deweloper z reguły pozwala na takie warunki utrzymania gwarancji, ponieważ budynki są od samego początku przeznaczone na sprzedaż po komercjalizacji. Zawyżone koszty przeglądów wymuszane przez wykonawców leżą już po stronie nowego właściciela. 

AGIS opiekuje się starszymi biurowcami 

W starych budynkach biurowych wykonanie przeglądów niekoniecznie musi być realizowane przez wykonawcę jako jedyną firmę gwarantującą utrzymanie gwarancji. Wynika to z tego, że gwarancje się skończyły i realizowane są tylko te usterki, które zgłoszone były w okresie jej trwania.

- Przeglądy wykonujemy firmami z autoryzacją, ale niekoniecznie wykonawcą, co znacznie obniża koszty ich wykonania. Niejednokrotnie też stwierdzamy dodatkowe usterki, które nie mogły być stwierdzone przez bieżącą obsługę techniczną, a z uwagi na koszty ich usunięcia, firma wykonawcza w okresie gwarancji świadomie ich nie wykazywała - dodaje Jerzy Szulc. 

Pracownicy AGIS mają 20-letnie doświadczenie 

Bieżąca inspekcje, drobne naprawy i czynności związane z eksploatacją, firma AGIS przeprowadza zatrudniając własną ekipę na miejscu w ustalonym przez właściciela i najemców czasie, wspierając się serwisami mobilnymi w przypadku konieczności wsparcia przy czynnościach wymagających zwiększonej obsady.

- Jakość i zadowolenie z tych usług zależy wyłącznie od doświadczenia i kwalifikacji zatrudnionych techników, jak i nadzoru, czego staramy się dotrzymać, mając w naszych zasobach pracowników nawet z 20-letnim doświadczeniem w zakresie FM - podsumowuje Jerzy Szulc, dyrektor generalny, wiceprezes zarządu w AGIS Management Group.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl